Bidløs trense, med kryds under gulgen, ved træk i tøjlen indvirker den over næseryggen og i nakken.